Baggertransporten gaan niet door!

In juli heeft Lokaal Liberaal al haar zorgen geuit over de baggertransporten, welke o.a. door de Talmastraat zouden rijden.

baggerkipper

Zie op onze site : Zorgen over baggertransporten Maarssen-Dorp

RTV SV: :  RTV Stichtsevecht

Het college was voornemens om drie maanden lang, 30 Baggertransporten per dag door de Talmastraat en omgeving te sturen. Samen met de betrokken bewoners kwam Lokaal Liberaal GroepFrankvanLiempdt hier direct tegen in opstand.
Via raads vragen en een debat hebben we er bij het college op aangedrongen om alternatieven aan te dragen.

Over de voortgang van deze alternatieven hebben we mondelinge vragen gesteld in het vragenhalfuur van de gemeenteraad van 11 februari..
Het college heeft ons appèl uiteindelijk gehonoreerd. Bij monde van Wethouder de Groene, stelde het college dat de plannen gewijzigd zijn.

Frank van Liempdt hierover: “Ontzettend blij dat er toch naar inwoners en Lokaal Liberaal geluisterd is.
Een onzinnig en idioot voorstel is terecht van tafel geveegd!”

Terug naar boven