Schriftelijke vragen overlast wijkpark Maarssenbroek

Lokaal Liberaal schreef onlangs naar aanleiding van diverse berichten op social media schriftelijke vragen rondom de rommel en overlast van hangjongeren in het Wijkpark in Maarssenbroek. In een reactie naar bewoners liet de gemeente weten dat het beheer van het wijkpark de verantwoordelijkheid van de wijkcommissies zouden zijn. Reden genoeg …

Betalingstermijn aan onze ondernemers

Er bereiken ons signalen dat de gemeente zich bij onze ondernemers niet altijd aan de wettelijke betalingstermijn houdt. Lokaal Liberaal is van mening dat we onze ondernemers niet lang op hun geld moeten laten wachten en dat de gemeente zelfs ruim binnen de wettelijke termijn zou moeten betalen. Om te toetsen …

Zomerstage met BOA’s leidt tot vragen

In het kader van zomerstage heeft Lokaal Liberaal twee diensten van onze BOA’s mogen meemaken. Tijdens de diensten kregen we een goed beeld van hun activiteiten van de avond- en nachtdienst. Het zwaartepunt van de activiteiten ligt op handhaving van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) , DHW (Drank en Horecawetgeving) en illegale dumpingen. …

Praktisch verkeersexamen, wie is er niet groot mee geworden

Het verkeers examen, wie is er niet groot mee geworden? Voor scholen wordt dit ‘boven schools’ georganiseerd. Lokaal Liberaal is ter ore gekomen dat de organisatie is gestopt en er geen opvolging is. Voor ons is het niet uitvoeren van de examens een no-go. Daarom hebben we het college d.m.v. …

Ongewijzigde huishoudelijke hulp aan hoogbejaarden?

De fractie van Lokaal Liberaal heeft spoedvragen aan het college gesteld naar aanleiding van een noodkreet van een inwoonster. Zij maakt zich zorgen over de huishoudelijke hulp die haar moeder ontvangt. Ze krijgt nu veel minder uren dan voorheen, zo blijkt uit aan ons ter hand gestelde communicatie tussen de inwoonster en …

Terug naar boven