Een toekomst voor RTV Stichtse Vecht

De fractie van Lokaal Liberaal heeft met verbazing kennisgenomen van de brief die vorige week door het college aan RTV Stichtse vecht is verzonden. De brief gaat over het herbevestigen van de eerder gemaakte afspraken, en de in de brief opgenomen ontruimingstermijn van 7 weken als die herbevestiging vanuit RTV …