IK BEN HET ZAT!

“Ik ben het zat!”, gilde de fractievoorzitster van D66 naar aanleiding van de moties die Lokaal Liberaal indiende over statushouders tijdens haar bijdrage in de gemeenteraad. “Deze moties zijn symboolpolitiek.” Waar gingen die moties nu precies over? De gemeente stopt meerdere jonge statushouders bij elkaar in een eengezinswoning en dat …