Motie van wantrouwen wethouder van der Horst

Tijdens de raadsvergadering van 8 november was het zover, de tweede motie van wantrouwen tegen wethouder van der Horst werd ingediend. Met nu als verschil dat 6 van de 11 partijen vertegenwoordigd in de raad de motie ondertekende.

Na vele missers in zijn portefeuilles was het voor Lokaal Liberaal onverkwikkelijk dat de wethouder een groepje bewoners heeft geschoffeerd en niet eens zijn excuses ervoor heeft aangeboden. Hij betichte de inwoners tijdens een commissie vergadering van leugens, smaad en laster. Hij zou een advocaat in de arm nemen en hun voor de rechter slepen. Later zou blijken dat de wethouder wel degelijk de dingen zo had gezegd maar ze niet zo bedoeld had echter een excuus of berichtje dat de inwoners niet gedaagd zouden worden bleef uit. Zulks gedrag is absoluut onwenselijk en schaadt imago openbaar bestuur.

Tijden het raadsdebat verdedigden de CU/SGP en GroenLinks de wethouder alsof het hun kindje was dat kwaad aangedaan werd . De twee grootste coalitie partijen hielden vreemd genoeg hun mond en stemden overigens wel tegen de motie. De wethouder keek het gelaten aan en zei alleen dat hij af zou wachten wat de stemming was. De stemming was : 18 tegen en 15 voor dus de motie werd verworpen.

De volgende ochtend om 9 uur kwam er een brief van de wethouder dat hij alsnog opstapte en 5 minuten later maakte Streekbelangen al zijn opvolger bekend. Ineens begrijp je dan het stilzwijgen van VVD en D66, dit was al van te voren zo afgesproken. Zouden CU/SGP en GL hier van geweten hebben of zijn ze gewoonweg naïef het debat ingegaan? Een ding staat vast: een van de 10 geboden is wel keihard overtreden door deze partijen die claimden dat van der Horst zijn werk wel goed deed.

Het blijft wat ons betreft jammer en een gemiste kans dat de coalitie niet op voorhand deze wethouders wissel heeft gedaan, immers een motie van wantrouwen debat is voor geen van de partijen een leuk debat. Het schaadt de sfeer en onderlinge verhoudingen. Maar helaas was het debat in dit geval toch nodig en achteraf ook succesvol. Wat ons betreft is de gemeente gebaat bij een andere wethouder op de betreffende portefeuilles, slechter kan het toch onmogelijk worden?

Wij wensen Warner van Vossen veel succes en wijsheid voor de komende 1.5 jaar als wethouder.

Lokaal Liberaal bied excuses aan

geledistelTijdens de raad van dinsdag 29 maart liepen de emoties hoog op. Bij het punt ‘extra budget voor actieprogramma afstoten vastgoed’ was er een aanvaring met verantwoordelijk wethouder Vital van der Horst.

De klok had nog net geen twaalf geslagen en de aandacht was waarschijnlijk wat verslapt. De fractie van Lokaal Liberaal dacht te horen dat de wethouder antwoordde dat de aanvraag voor extra budget geen snelle en adequate actie was. Als reactie hierop heeft Lokaal Liberaal dezelfde avond nog een motie van afkeuring ingediend. Een motie die het (achteraf) gelukkig niet haalde.

“We hebben de band donderdagochtend toch maar even teruggeluisterd. Toen hoorden we dat we er naast zaten.” Aldus de fractie van Lokaal Liberaal, “Het proces is op adequate wijze door de wethouder opgepakt. Toen de problemen tijden geleden al bekend waren heeft hij snelle en effectieve acties uitgezet. Iets waar je in deze tijd van economisch herstel alleen maar waardering voor kan uitspreken.”

De wethouder reageerde verheugd en verrast. “Ik heb nog even binnen de burelen navraag gedaan en ze hebben me verzekerd dat er absoluut geen reden tot excuses voorhanden zijn.” Aldus de glunderende wethouder. “Dus dit gebaar geeft me hoop voor de komende twee jaar”.

“Als partijen op onjuiste gronden hun excuses gaan aanbieden, dan kunnen we bezig blijven”, was de reactie van het college,  “Hier passen wij dus voor.”

Vanmiddag wordt er een mooie bos bloemen afgeleverd op Goudestein.