Praktisch verkeersexamen, wie is er niet groot mee geworden (2)

verkeersexamen

De praktijk examens die elk jaar gehouden worden, zij dit jaar op 20 scholen niet afgenomen. Op vragen hierover stelt het college dat het een keuze van de scholen is en dat de gemeente er niets mee doet het geen kerntaak van de gemeente is.

Sinds de bezuiniging van 2013 de organisatie bij vrijwiliggers en scholen is neergelegd is het verkeers examen altijd uitgevoerd. Tot dit jaar dus. Het college is sinds 2015 op de hoogte van het opstappen van de organisatie. In de raad van 31 mei heeft Lokaal Liberaal de raad opgeroepen om een motie te ondersteunen, welke de wethouder oproept om afspraken te maken ter waarborging van het theoretisch en praktisch verkeersexamen in het basisonderwijs van Stichtse Vecht.

Wethouder de Groene heeft een toezegging gedaan om het dictum van de motie uit te voeren. Derhalve heeft Lokaal Liberaal de motie in in stemming laten brengen.

De wethouder kan op pad, we horen snel de resultaten van de afspraken die gemaakt gaan worden.

Motie Waarborging verkeersexamen, mede ondertekend door PvdA
motie-waarborging-verkeersexamen

Nieuwbouw Wereldkidz Palet niet op Daalsehoek

IMG_9886Op 24 maart is er de presentatie geweest van het haalbaarheidsonderzoek inzake de nieuwbouwlocatie voor Palet Troelstrastraat en Palet Bolenstein.

In de raad van 27 mei 2014 heeft de raad geld beschikbaar gesteld voor een haalbaarheidsonderzoek. Dit onderzoek richtte zich niet alleen op Daalsehoek maar ook op andere locaties. Denk hierbij aan de huidige locaties Troelstrastraat en Bolensteinsestraat. Niet alleen de locaties, maar ook op de gevolgen voor de verkeersstromen werden onder de loep genomen.
Daarnaast was de inbreng van het bestuur van Wereldkidz, schoolbestuur en de ouderraad een zwaarwegende factor.

Uit onderzoek blijkt dat de Bolensteinlocatie als meest haalbare locatie uit de bus komt.

Nalezen:
Haalbaarheidsonderzoek_SV_definitief.pdf