Werkbezoek Bedrijventerrein De Werf

IMG_1573

 

Kent u dat VPRO-programma Buren nog, met Frans Bromet? Of van recenter datum De Rijdende Rechter? Daaraan moest ondergetekend commissielid bij sommige taferelen denken bij het bezoek aan bedrijventerrein De Werf.

Afgevaardigden van alle fracties in de gemeenteraad van Stichtse Vecht waren afgelopen zaterdag, met de fiets, naar De Werf gekomen. Dat kleinschalige bedrijventerrein ligt iets net noorden van Loenen, bij de kern Kerklaan.

Het bezoek gebeurde op uitnodiging van de griffie. Reden hiervan was dat het bestemmingsplan voor De Werf en omgeving sterk verouderd is (1984!), en bijgewerkt moet worden volgens nieuwe regels van de hogere overheid. Verder willen gemeente en een projectontwikkelaar het gebied uitbreiden, waardoor aangrenzende landbouwgrond ter grootte van 1 ha in bedrijventerrein zou worden omgezet.

De gemeente Loenen heeft (dus nog voor de fusie tot Stichtse Vecht) geprobeerd om een nieuw bestemmingsplan door de raad te krijgen maar dit strandde steeds weer door juridisch getouwtrek tot aan de Raad van State toe. De belangen van de daar gevestigde bedrijven, de inwoners van de bedrijfswoningen en de plannen voor uitbreiding staan op gespannen voet met elkaar. Dit bleek ook afgelopen zaterdag weer, toen raadsleden ter plaatse in gesprek gingen met bedrijfseigenaren, bewoners en de projectontwikkelaar. Er is veel oud zeer, en de discussie wordt soms niet op feiten gevoerd.

De grieven spitsen zich toe op verrommeling van het terrein; overlast door zwaar verkeer, die wellicht nog versterkt wordt door de uitbreidingsplannen; onduidelijkheid over milieucategorieën, zowel bij bestaande bedrijven als de nieuwe, en parkeerproblemen. Daarbij komt nog dat de diverse partijen elkaar het leven soms zuur maken, al dan niet via de rechter. Ten slotte heeft naar de mening van Lokaal Liberaal de gemeente Loenen destijds ook steken laten vallen. De regie lijkt soms te hebben ontbroken. Dit hebben we helaas vaker gezien in ruimtelijke ordening vraagstukken in Loenen. (Herinnert u zich de jarenlang slepende kwestie Garsten-Noord nog?)

Na afloop van het bezoek kwam alle belanghebbenden nog eens samen in ontmoetingscentrum De Boomgaard in Loenen. Hierbij werden vele vragen geformuleerd voor wethouder Franko Zivkovic. De sfeer was op sommige momenten zelfs constructief te noemen. Er werd in ieder geval weer gepraat, na jaren gebakkelei.

Wat voor Lokaal Liberaal belangrijk is zijn de volgende punten:

– is er wel noodzaak voor een extra bedrijventerrein op dit moment, of kunnen toe met de huidige terreinen. De projectontwikkelaar doet op dit moment nog geheimzinnig over zijn potentiële klanten.

– hoe kunnen we verrommeling van het terrein tegengaan? En hoe kunnen we de door sommige bewoners gemelde overlast, in welke vorm dan ook, beperken?

– hoe zorgen we ervoor dat belanghebbenden er samen uit komen, in plaats elkaar dwarszitten. Wij vragen meer regie van de wethouder. De raad, dus ook Lokaal Liberaal, zal dit scherp in de gaten houden.

Lokaal Liberaal was al, als inwonerspartij, in gesprek met belanghebbenden. Wij kijken met belangstelling naar de regie door de gemeente en de bevoegde wethouder.

 

Nog geen besluit over de Oost-Kanaaldijk

In de raadsvergadering van 31 maart stond wederom de Oost-Kanaaldijk op de agenda.

Motie
Er werd gestemd over de motie van Lokaal Liberaal en Stichtse Vecht Beweegt. In deze motie staat beschreven dat de gemeente weer 80 km/u op de Oost-Kanaaldijk moet invoeren. Uiteindelijk werd de motie aangehouden, doordat de stemmen staakten, de uitslag was 16 – 16.
Stemming: Voor LL, SVB, M2000, SB, VVD en VV; Tegen D66, CDA, PVDA, GL en CU-SGP.
In de volgende raad van 19 mei wordt er opnieuw een stemming gehouden, inspreken is toegestaan aan het begin van de raad.

Kanaaldijk
Na het onderhoud in 2014 ligt deze dijk er nu prachtig bij. De inwoners zijn blij met het onderhoud aan deze dijk, niet blij zijn ze met het verlagen van de snelheid.

Lokaal Liberaal zet zich in om de snelheid weer terug te krijgen naar 80 km/u.
Wij vinden dat een rechte weg, waar een ieder eenzelfde constante snelheid rijd, veiliger is dan een weg waar verschillende snelheden worden geforceerd door drempels. Hulpdiensten geven aan dat 80 km/u beter is voor de aanrijtijden. De politie stelt dat 80 km/u een veiliger beeld schept dan 60 km/u, dit komt omdat er bij 60 km/u drempels moeten komen welke de snelheid moeten afdwingen.

Bedrijven
De drempels leveren ook voor bedrijven, die van de oost kanaaldijk afhankelijk zijn, verslechterde situaties op. Neem de 50-tons vrachtwagens van Gulf, ze hebben geen andere keus, dan om alle drempels te berijden. Welke consequenties dit heeft voor de dijk is nog ongewis, maar je kan er, bij herhaaldelijke trillingen in de dijk, een voorstelling van maken. Ook bij de chauffeur die steeds weer remt, optrekt heeft een onrustige doorstroom en vele malen meer uitstoot van gassen. Naast de Agrariers die ook van deze dijk afhankelijk zijn, moet de leverancier voor de farmaceutische industrie dan ook zeer zeker met haar lading op eieren rijden.

Participatie
De participatie met de inwoners stelt ons teleur. Het enige wat ze straks rest is de plekken aanwijzen waar ze de niet gewilde drempels willen hebben. Bedrijven en inwoners zijn, tot dusverre, nog niet actief door de gemeente erbij getrokken.

Dat de inwoners betrokken zijn, dat staat dan wel weer vast.

Lees ook:
RTV Utrecht: nog geen besluit over snelheid oostkanaaldijk.
RTV Utrecht: Snelheid Oostkanaaldijk moet weer omhoog.
RTV Utrecht: reportage:https://www.facebook.com/video.php?v=878111132211008&pnref=story
Oost-Kanaaldijk, een impressie
Oost-Kanaaldijk, 80 km/u behouden

Oost-Kanaaldijk, een impressie

UPDATE 24 februari:
Op RTV Utrecht staat het volgende artikel te lezen.

Klikt u hier voor het originele bericht van RTV Utrecht
Snelheid Oostkanaaldijk moet weer omhoog.

En hier het filmpje van RTV Utrecht:

https://www.facebook.com/video.php?v=878111132211008&pnref=story

 

557853_480

STICHTSE VECHT – De snelheidsverlaging op de Oost-Kanaaldijk tussen Loenen en Nigtevecht moet worden teruggedraaid. Dat vinden bewoners en een aantal politieke partijen.

Na een opknapbeurt vorig jaar viel de weg onder nieuwe richtlijnen, waardoor er nog maximaal zestig kilometer per uur mag worden gereden. Eerder gold een maximumsnelheid van tachtig kilometer per uur.

De tegenstanders vinden dat de snelheidsverlaging voor gevaarlijke situaties zorgt. Automobilisten kiezen er vaker voor om in te halen bij deze lage snelheid. Lokaal Liberaal vindt daarom dat er een uitzondering gemaakt moet worden voor de weg en dat er afgeweken moet worden van de nieuwe richtlijnen.

Het college van Stichtse Vecht praat volgende maand met de gemeenteraad over de verkeerssituatie op de Oost-Kanaaldijk.

 

 

Oost-Kanaaldijk richting Nigtevecht

Veel mensen hebben ons afgelopen dagen gevraagd:
“Dat Oost-Kanaaldijk, wat is dat nou?”
We kunnen er duizend woorden aan besteden, maar waarom moeilijk doen,
als je het ook gewoon kunt laten zien.

Dus hierbij een rij-impressie van dit mooi stukje Stichtse Vecht.