Nigtevecht heeft er een pensionaris bij

pontjeAl jaren vaart het pontje tussen Nigtevecht en Nederhorst(NH) heen en weer.
Hilbrand, de pontbaas, heeft nu van de gemeente te lezen gekregen dat zijn pensioen in gaat. Dit is, omdat dit voor alle ambtenaren geldt. Een soort gelijkheidsprincipe dus.

We wensen Hilbrand heel veel plezier toe de komende jaren met zijn welverdiende vrije tijd!

De fractie van Lokaal Liberaal

PS:  Maar wacht…

Hilbrand is geen ambtenaar en wil tevens nog lang niet met pensioen.
Ook na 31 december wil hij graag de pontdienst behouden.

Hilbrand is de laatste pontbaas vanuit Nigtevecht zelf, die pont ís gewoon van Nigtevecht!
Door zijn binding heeft Hilbrand gezorgd voor een servicegraad van 100%. (beter kan niet)
Met zijn lokale kennis verstrekt hij informatie aan passanten, een soort wandelende VVV!

Los van de arbeidsrechtelijke implicaties, is het zo dat Hilbrand zich zonder enig geldelijk gewin inzet voor Nigtevecht. Dit door de pont ook buiten de reguliere tijden te laten varen.
Denk hierbij aan het muziek festival, voorstellingen in dorpshuis en andere evenementen buiten reguliere diensttijden. Deze verruiming van vaartijden is van groot belang voor de leefbaarheid van Nigtevecht.

Een servicegraad van 100% behoudt je niet met de inzet van andere uitzendkrachten die van verder weg moeten komen. De service wordt gegarandeerd minder en de kosten gaan toenemen.

Kortom, de pont mét deze pontbaas is écht belangrijk voor het functioneren van het dorp. hierover gaan we de verantwoordelijk wethouder eerst maar even bellen.

Bezwaartermijn Oostkanaaldijk verlopen => 80 km/u!

80daf  https://www.facebook.com/GroepFrankVanLiempdtLokaalLiberaal/posts/866634716718522

  

Op 5 juni 2015 is in Staatscourant 15420 het verkeersbesluit over de Oostkanaaldijk gepubliceerd.
Dit besluit omhelst:
– De verlaging van de maximumsnelheid naar 60 km/uur op de Oostkanaaldijk als besloten in het Verkeersbesluit maximumsnelheid Oostkanaaldijk tussen Loenen aan de Vecht en Nigtevecht 60 km/uur (Staatscourant nr. 13301 van 09 mei 2014) wordt ingetrokken en de geplaatste verkeers-borden A0160 en A0260 worden verwijderd.

– Dit verkeersbesluit treedt in werking nadat de bezwaartermijn is verstreken.

De bezwaartermijn is zes weken, gerekend vanaf 5 juni gaat het besluit op 17 juli in.

Nog geen besluit over de Oost-Kanaaldijk

In de raadsvergadering van 31 maart stond wederom de Oost-Kanaaldijk op de agenda.

Motie
Er werd gestemd over de motie van Lokaal Liberaal en Stichtse Vecht Beweegt. In deze motie staat beschreven dat de gemeente weer 80 km/u op de Oost-Kanaaldijk moet invoeren. Uiteindelijk werd de motie aangehouden, doordat de stemmen staakten, de uitslag was 16 – 16.
Stemming: Voor LL, SVB, M2000, SB, VVD en VV; Tegen D66, CDA, PVDA, GL en CU-SGP.
In de volgende raad van 19 mei wordt er opnieuw een stemming gehouden, inspreken is toegestaan aan het begin van de raad.

Kanaaldijk
Na het onderhoud in 2014 ligt deze dijk er nu prachtig bij. De inwoners zijn blij met het onderhoud aan deze dijk, niet blij zijn ze met het verlagen van de snelheid.

Lokaal Liberaal zet zich in om de snelheid weer terug te krijgen naar 80 km/u.
Wij vinden dat een rechte weg, waar een ieder eenzelfde constante snelheid rijd, veiliger is dan een weg waar verschillende snelheden worden geforceerd door drempels. Hulpdiensten geven aan dat 80 km/u beter is voor de aanrijtijden. De politie stelt dat 80 km/u een veiliger beeld schept dan 60 km/u, dit komt omdat er bij 60 km/u drempels moeten komen welke de snelheid moeten afdwingen.

Bedrijven
De drempels leveren ook voor bedrijven, die van de oost kanaaldijk afhankelijk zijn, verslechterde situaties op. Neem de 50-tons vrachtwagens van Gulf, ze hebben geen andere keus, dan om alle drempels te berijden. Welke consequenties dit heeft voor de dijk is nog ongewis, maar je kan er, bij herhaaldelijke trillingen in de dijk, een voorstelling van maken. Ook bij de chauffeur die steeds weer remt, optrekt heeft een onrustige doorstroom en vele malen meer uitstoot van gassen. Naast de Agrariers die ook van deze dijk afhankelijk zijn, moet de leverancier voor de farmaceutische industrie dan ook zeer zeker met haar lading op eieren rijden.

Participatie
De participatie met de inwoners stelt ons teleur. Het enige wat ze straks rest is de plekken aanwijzen waar ze de niet gewilde drempels willen hebben. Bedrijven en inwoners zijn, tot dusverre, nog niet actief door de gemeente erbij getrokken.

Dat de inwoners betrokken zijn, dat staat dan wel weer vast.

Lees ook:
RTV Utrecht: nog geen besluit over snelheid oostkanaaldijk.
RTV Utrecht: Snelheid Oostkanaaldijk moet weer omhoog.
RTV Utrecht: reportage:https://www.facebook.com/video.php?v=878111132211008&pnref=story
Oost-Kanaaldijk, een impressie
Oost-Kanaaldijk, 80 km/u behouden

Oost-Kanaaldijk, een impressie

UPDATE 24 februari:
Op RTV Utrecht staat het volgende artikel te lezen.

Klikt u hier voor het originele bericht van RTV Utrecht
Snelheid Oostkanaaldijk moet weer omhoog.

En hier het filmpje van RTV Utrecht:

https://www.facebook.com/video.php?v=878111132211008&pnref=story

 

557853_480

STICHTSE VECHT – De snelheidsverlaging op de Oost-Kanaaldijk tussen Loenen en Nigtevecht moet worden teruggedraaid. Dat vinden bewoners en een aantal politieke partijen.

Na een opknapbeurt vorig jaar viel de weg onder nieuwe richtlijnen, waardoor er nog maximaal zestig kilometer per uur mag worden gereden. Eerder gold een maximumsnelheid van tachtig kilometer per uur.

De tegenstanders vinden dat de snelheidsverlaging voor gevaarlijke situaties zorgt. Automobilisten kiezen er vaker voor om in te halen bij deze lage snelheid. Lokaal Liberaal vindt daarom dat er een uitzondering gemaakt moet worden voor de weg en dat er afgeweken moet worden van de nieuwe richtlijnen.

Het college van Stichtse Vecht praat volgende maand met de gemeenteraad over de verkeerssituatie op de Oost-Kanaaldijk.

 

 

Oost-Kanaaldijk richting Nigtevecht

Veel mensen hebben ons afgelopen dagen gevraagd:
“Dat Oost-Kanaaldijk, wat is dat nou?”
We kunnen er duizend woorden aan besteden, maar waarom moeilijk doen,
als je het ook gewoon kunt laten zien.

Dus hierbij een rij-impressie van dit mooi stukje Stichtse Vecht.