Stekker uit Jong aan de Vecht

jongaandevechtLokaal Liberaal zette al geruime tijd haar vraagtekens bij de jongerensite www.jongaandevecht.nl . In debatten met de wethouder en via schriftelijke vragen heeft Lokaal Liberaal steeds op dit punt de aandacht gevraagt.
Het college was hier echter ziende blind voor en verlengde steeds deze kansloze missie.

 

9 oktober 2015
Lokaal Liberaal zet vraagtekens bij Jong aan de Vecht
8 januari 2016
Lokaal Liberaal zet nog meer vraagtekens bij Jong aan de Vecht

Dinsdag heeft het college toch besloten de stekker eruit te trekken. De subsidie wordt gestopt per 10 oktober 2016.
Dit werd besloten nadat er alweer negatieve uitkomsten waren uit een onafhankelijk onderzoek. Er was te weinig naamsbekendheid en te weinig interesse voor de website. Ook waren de bezoeken aan de website dramatisch laag.

De redactie van de site, gedreven jonge vrijwilligers, gaat nu op zoek naar alternatieven.
Hierbij geholpen door Jeugd-Punt zullen ze samenwerking zoeken met bijvoorbeeld scholen, verenigingen en aansluiten bij bestaande (sociale) media.

Het is terecht dat de huidige wethouder op dit punt deze beslissing heeft gemaakt.
Gewoon objectief kijken wat werkt en wat niet werkt. Hierdoor kan er gewerkt worden aan een beter toekomstig perspectief.
Wij wensen daar Jeugd-Punt, en de volledige jeugdredactie, heel veel succes en plezier mee.

 

Nog meer vraagtekens bij jongaandevecht.nl

jongaandevechtAl eerder hebben we bericht over de jongerenwebsite van de gemeente:
Vraagtekens bij jongaandevecht.nl

In maart 2015 wisten we al dat de bezoekersaantallen laag waren, de participatie van de jeugd bedroevend was en dat de website onbekend is onder de jeugd.

Op 28 oktober heeft het college het project voor een jaar verlengd. Op vragen van Lokaal Liberaal werd pas het antwoord doorgestuurd nadat het college dit besloten had.

Lokaal Liberaal heeft dit collegebesluit op de agenda laten zetten en dit is besproken tijdens de commissie van 5 januari.

Door de antwoorden op onze vragen en de (tussen)evaluaties, waren vrijwel alle fracties waren het met ons eens, dat de website totaal geen bijdrage aan het lokale jeugdbeleid is.

De wethouder (was Verkroost, daarna Koops en nu opeens Van Dort.) zat met antwoorden verlegen. Waarom het besluit is genomen kon de wethouder ons niet vertellen. Ook van een enquête over naamsbekendheid was haar niets bekend. De wethouder komt snel terug op deze kwestie, ook ons verzoek om alternatieven wordt meegenomen.

Nogmaals: We denken zeker dat er kanalen zijn binnen onze gemeente waar communicatie, (jeugd)beleid en begeleiding kan samenkomen. Denk hierbij aan samenwerking tussen bijvoorbeeld scholen, RTV Stichtsevecht, gemeente en jeugdwerkers. Hier kan een enorme synergie bereikt worden.

 

(Onderstaand zijn .pdf bestanden. Hierin kunt u meerder pagina’s doorbladeren.)

Beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-41-Reglement-van-orde-betreffende-Jongerenwebsite-Jong-aan-de-Vecht-Bijlage
45.-Antw.-Techn.-vr.-R.-van-Liempdt-Lokaal-Liberaal-Jongerenwebsite-Jong-aan-de-Vecht-20151005
13._Antw._vr._R._van_Liempdt__Lokaal_Liberaal__-_Jong_aan_de_Vecht__website__-_20150309