Oproep aan inwoners Stichtse Vecht met Huishoudelijke Hulp.

foto-hh-hulp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto: Van links naar rechts: Dik van t Hof (Stichtse Vecht Beweegt), Els Swerts (PvdA Stichtse Vecht), Bas Verwaaijen (Lokaal Liberaal) en Ron Druppers (Maarssen 2000).

 

 

Politiek roept inwoners met huishoudelijke Hulp op een herindicatie op te vragen.

 

Wat is er aan de hand?
Op 27 september jongstleden hebben de gezamenlijke fracties van de PvdA, Lokaal Liberaal, M2000 en Stichtse Vecht Beweegt een motie ingediend in de raadsvergadering over de huishoudelijke hulp. De motie riep het College op om alle mensen waarbij de huishoudelijke hulp was gekort per 1 januari 2016 hun oude uren terug te geven van vóór 1 januari 2016. Na de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep op 18 mei 2016 bleek namelijk dat Stichtse Vecht de huishoudelijke hulp niét goed uitvoert. De motie werd echter niet aangenomen in de raadsvergadering. Het College al gekozen had voor een andere weg.

Volgens bovengenoemde partijen leidt de huidige keuze van het College tot een ongelijke behandeling van verschillende groepen mensen die hulp ontvangen. De mensen die ná 18 mei jongstleden in bezwaar zijn gegaan op een van de brieven die zij van de gemeente ontvingen, hebben hun oude (vaak meerdere) uren teruggekregen van vóór 1 januari 2016. De mensen die niet officieel in bezwaar zijn gegaan, maar wel geklaagd hebben of een herziening hebben aangevraagd, moeten een gesprek met de gemeente hebben gehad waarin opnieuw uren worden vastgesteld.

Wanneer is uw huishoudelijke hulp vermoedelijk onjuist vastgesteld?
Had U in 2015 meer uren huishoudelijke hulp en hebt U nu minder uren huishoudelijke hulp en hebt U van de gemeente zelf (dus niet van de zorgorganisatie) in 2016 nooit een brief ontvangen waarin concreet staat wat er in uw huis schoongemaakt moet worden en hoe vaak deze verschillende werkzaamheden moeten gebeuren, dan is de kans enorm groot dat de gemeente de hulp bij u niet juist heeft vastgesteld. Mogelijk krijgt u daardoor te weinig hulp.

De genoemde partijen roepen déze mensen op een herziening aan te vragen. Voor het aanvragen van zo’n herziening kunnen mensen gebruik maken van een standaardbrief die men kan downloaden via de websites van de PvdA, Lokaal Liberaal, Maarssen 2000 en Stichtse Vecht Beweegt.

Klikt u hier om de brief te downloaden.

Ook kunnen mensen telefonisch contact opnemen voor het ontvangen van een standaardbrief per post of voor het krijgen van nadere informatie:
PvdA Stichtse Vecht: www.stichtsevecht.pvda.nl of 06-14461994
Maarssen 2000: www.maarssen2000.nl of 06-44259225
Lokaal Liberaal: www.lokaalliberaal.nl of 06-28347938
Stichtse Vecht Beweegt: www.stichtsevecht-beweegt.nl of 0614255717

 

 

 

Motie Huishoudelijke hulp

huishoudhulp

De fractie van Lokaal Liberaal heeft in de raad van 27 september een motie (mede) ingediend die tot doel heeft om met onmiddellijke ingang (per 1-10- 2016), alle inwoners met huishoudelijke ondersteuning, hun ‘oude uren’ terug te geven van vóór 1 januari 2016 wanneer de nieuwe hulp qua tijd minder was dan in de situatie voor 1 januari 2016.
Wat is er aan de hand?

Door een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (de hoogste rechtbank op het gebied van sociaal bestuursrecht) moet de gemeente de huishoudelijke hulp die aan onze inwoners gegeven wordt, aanpassen. Het komt erop neer dat de gemeente de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verkeerd heeft geïnterpreteerd en de fout is ingegaan vanaf 1 januari 2016.

De gemeente wil nu op de bestaande, foute voet verder en ondertussen de situatie stapsgewijs aanpassen voor de inwoners die benadeeld zijn.

Dat is hetzelfde als een speurtocht lopen, weten dat je fout zit maar toch hopen dat je bij de volgende kruising spontaan de weg terug vindt. Lokaal Liberaal vindt dat er maar één oplossing is voor dit probleem: teruggaan naar de situatie waarin je weet dat je nog op het goede spoor zat en vanaf daar opnieuw beginnen.
Het gaat om mensen die veelal in een afhankelijke positie verkeren en deze hulp nodig hebben. Daar moet een goede en gedegen oplossing voor gevonden worden. Half werk zoals de gemeente wil is volstrekt onacceptabel. Daarom diende Lokaal Liberaal mede deze motie in.

De motie kreeg om onbegrijpelijke redenen onvoldoende steun. Technisch geneuzel van onder andere de fractie van het CDA “dat het zo toch ook wel op te lossen is, en daarom steunen wij de motie niet”, geven duidelijk aan dat deze partij zijn gezonde verstand toch even kwijt is en niet helemaal lijkt te weten waar het nu precies over gaat. In het raadsbesluit staat namelijk letterlijk dat als er gekozen zou worden voor deze “optie B” dit tot bezwaren van inwoners zou leiden die ertoe zouden leiden dat er versneld een herindicatie zou moeten plaatsvinden met alle juridische ellende en kosten van dien.

Nadat we het CDA herhaaldelijk kritisch ondervroegen wat het CDA dan gaat doen voor inwoners die nu niet krijgen waar ze wel recht op hebben bleef een antwoord uit. Met de wisseling in de wacht in de top van het CDA zijn klaarblijkelijk ook wat menswaardige intenties verdwenen.

Nog zo’n treurig verhaal was het betoog van D66. De coalitieleider was of slecht voorbereid of had gewoon de verkeerde woordvoerder voor het spreekgestoelte geparkeerd. D66 steunde de motie niet, maar op onze vraag waarom dan niet kwam wat gehakkel en uiteindelijk gemompel over “iets met kosten”. Op onze vraag om hoeveel kosten dat ging kwam het antwoord “100.000 euro”

Daarop gaven wij aan dat de raad juist voor dit soort tegenvallers een risicoreserve gevormd heeft waar let wel, enkele miljoenen euro’s in geparkeerd staan. Nadat we D66 er maar eens op gewezen hadden dat de dekking dus geen probleem was, liep het betoog bij D66 geheel vast.

We hebben nog even geprobeerd D66 uit te leggen dat recht doen aan en staan voor de belangen van je inwoners volgens ons is waar je volksvertegenwoordiger voor geworden bent. En dat een dat de rechten van inwoners geweld aandoet dus verworpen moet worden middels een correctie door de raad.

Het is te beschamend voor woorden dat je als grootste partij dat niet inziet. Wij hebben de fractie van D66 daarom maar aangegeven dat ze hun geplande zorgspreekuur voor de dag erop net zo goed niet hoeven houden want het is ten enenmale onduidelijk wat D66 op heeft met zorg. Wat ons betreft helemaal niets. De kans dat D66 wel iets gaat begrijpen van afhankelijke inwoners met een zorgbehoefte achten we fors kleiner dan de kans dat Lokaal Liberaal zich bekeert tot het communisme overigens.

De motie kreeg uiteindelijk alleen steun van de indieners Lokaal Liberaal, Maarssen 2000, PvdA en Stichtse Vecht Beweegt. Deze partijen overleggen nu hoe zij de gedupeerde inwoners zo goed mogelijk bij kunnen staan. We houden u op de hoogte!