Werkbezoek RO projecten in Stichtse Vecht

Zaterdagochtend 9:15 verzamelde de Wethouder Ruimtelijke ordening, raadsleden, commissieleden en diverse mensen uit de ambtelijke organisatie zich op Goudenstein voor een werkbezoek langs diverse projecten in Stichtse Vecht.
Lokaal Liberaal was uiteraard ook aanwezig om deze locaties eens persoonlijk te bekijken.

Een greep uit een aantal bezochte locaties.

Als eerste bezocht de groep het CSV terrein in Vreeland.
Afgelopen raadsvergadering is dit bestemmingsplan door de raad goedgekeurd.
12 sociale koopwoningen zullen op dit terrein gebouwd gaan worden.
De projectontwikkelaar gaf op locatie uitleg over de woningen, de verkeersontsluiting en de parkeermogelijkheden.

csv-terrein

Na dit bezoek werd de weg vervolgd richting Loenen.
Daar werden bekeken de nieuwe randweg, werd er gesproken over een alternatieve locatie voor de benzinepomp die dankzij de aanleg van de randweg nu niet blij is omdat hij veel minder klanten heeft dankzij de ligging van het pompstation.

Bezoek aan Landgoed Villa Vijverhof.
Dit landgoed is reeds zes jaar onbewoond. De fabriek die op deze locatie zat is enkele jaren vertrokken en de villa is ernstig aan het vervallen.
De kopers van dit gebied willen op het landgoed een hotel met restaurant en een woning gaan bouwen.
Het koetshuis op het terrein zal behouden blijven daar deze in enorm goede staat is. Het fabrieksgedeelte zal worden gesloopt waardoor het minder fraaie aanzicht enorm zal opknappen.  Het enorm mooie landgoed zal een opknapbeurt krijgen en weer een mooi aanzicht worden voor Stichtse Vecht.
Dit project staat nog in de kinderschoenen. De bewoners en de omgeving zullen nog nader worden ingelicht en er zal op korte termijn een inloopavond zijn waarbij de omgeving met de projectontwikkelaar van gedachte kan gaan wisselen.
wp_20161001_10_42_31_rich

Het werkbezoek vervolgde zijn weg richting het leegstaande gebouw van de scholen De Danne en de Vijverhof aan het domineeslaantje in Breukelen.

Dit gebouw zal worden gesloopt en het gebied zal worden her ontwikkeld naar woningen.
Er is op dit moment nog geen projectontwikkelaar aangenomen. Maar ook hier zal in het voortraject worden meegenomen dat de bouweisen 30% sociale huurwoningen zal moeten bevatten. Wil de projectontwikkelaar dit niet, vervalt zijn deelname aan de aanbesteding.

domineeslaantje-breukelenEr werd een bezoek gebracht aan Het Vierde Kwadrant in Kockengen.
Een groot stuk weiland zal bebouwd gaan worden met 69 woningen.
32% in de sociale sector, en 68 % vrije sector woningen.
De voortgang van dit project is al ver gevorderd. Er zijn inmiddels al flink wat belangstellenden voor deze woningen waarvan 90% bewoners uit Kockengen geïnteresseerd zijn in deze woningen en slechts 10% van buiten Kockengen gereageerd hebben. De planning voor deze ontwikkeling is dat in januari 2017 de raad instemt met het bestemmingsplan, en dat de bouw in november 2017 zal starten.

wp_20161001_11_29_24_rich

Er werd een bezoek gebracht aan het project woningbouwontwikkeling Stationsweg Noord.
Op het voormalige bedrijventerrein van Lambri en Intrama hebben de projectontwikkelaars een mooi plan klaarliggen voor de herontwikkeling van dit gebied naar 52 grondgebonden woningen.  De eigenaar van het gebied heeft de planning om eind oktober te starten met de sloop van de gebouwen en in het voorjaar van 2017 te starten met de bouw.

Het gebied nu steekt erg af bij de rest van het gebied. Een stuk industrie midden in een woonwijk. Terecht zijn de omwonenden blij dat het gebied een herontwikkeling zal ondergaan. Ze maken zich wel zorgen om de toename in verkeersdruk, maar met twee ontsluitingen op de wijk zal de toename uiteindelijk niet heel erg zijn. Buiten de overlast van bouwverkeer uiteraard.  Het ontwerp bestemmingsplan binnen enkele weken ter inzage liggen.
Tot slot zijn we gaan kijken op de locatie Het Kwadrant in Maarssen.
Het terrein ligt er al jaren verlaten bij. Het was de bedoeling ooit om er een kantorenlocatie van te maken, echter door de crisis is dit nooit van de grond gekomen. De ontwikkeling van een woonwijk met 120 woningen is nu het plan voor dit gebied. Het voorontwerp van het bestemmingsplan zal in oktober 2016 ter inzage liggen.

wp_20161001_12_59_15_rich

 

 

Lokaal Liberaal blijft met interesse deze projecten volgen.
Mocht u zelf nog iets kwijt willen aan ons over deze projecten, laat u ons dit dan vooral horen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaal Liberaal bied excuses aan

geledistelTijdens de raad van dinsdag 29 maart liepen de emoties hoog op. Bij het punt ‘extra budget voor actieprogramma afstoten vastgoed’ was er een aanvaring met verantwoordelijk wethouder Vital van der Horst.

De klok had nog net geen twaalf geslagen en de aandacht was waarschijnlijk wat verslapt. De fractie van Lokaal Liberaal dacht te horen dat de wethouder antwoordde dat de aanvraag voor extra budget geen snelle en adequate actie was. Als reactie hierop heeft Lokaal Liberaal dezelfde avond nog een motie van afkeuring ingediend. Een motie die het (achteraf) gelukkig niet haalde.

“We hebben de band donderdagochtend toch maar even teruggeluisterd. Toen hoorden we dat we er naast zaten.” Aldus de fractie van Lokaal Liberaal, “Het proces is op adequate wijze door de wethouder opgepakt. Toen de problemen tijden geleden al bekend waren heeft hij snelle en effectieve acties uitgezet. Iets waar je in deze tijd van economisch herstel alleen maar waardering voor kan uitspreken.”

De wethouder reageerde verheugd en verrast. “Ik heb nog even binnen de burelen navraag gedaan en ze hebben me verzekerd dat er absoluut geen reden tot excuses voorhanden zijn.” Aldus de glunderende wethouder. “Dus dit gebaar geeft me hoop voor de komende twee jaar”.

“Als partijen op onjuiste gronden hun excuses gaan aanbieden, dan kunnen we bezig blijven”, was de reactie van het college,  “Hier passen wij dus voor.”

Vanmiddag wordt er een mooie bos bloemen afgeleverd op Goudestein.

Lokaal Liberaal dient AZC motie in

image1 - kopieOp de dag na de gemeenteraad, verscheen er een artikel in de Telegraaf.
Hierin stond een standpunt van het COA, dat er helemaal geen bezwaar is tegen kleinschalige opvang in Stichtse Vecht. Het COA stelt dat het juist de gemeenteraad is die dit bepaald. En dat het COA overal blij mee is en juist opteert voor kleinschaligheid.

Natuurlijk hebben we zélf contact gezocht met het COA. Het COA stelt, op onze vraag, dat het artikel in de Telegraaf correct is.

Kleinschalige opvang had al draagvlak bij inwoners, direct aanwonenden en bedrijven. Nu blijkt er ook bij het COA draagvlak voor kleinschalige opvang te zijn.

Dit standpunt staat haaks op de belangrijkste overweging van de gemeenteraad, om voor grootschaligheid te kiezen. Mede hierdoor was er een raadsmeerderheid welke, vooralsnog, koos voor 300-400 asielzoekers op de Merwedeweg.

Omdat er nu overal draagvlak is voor echte kleinschalige opvang, kiest Lokaal Liberaal ervoor om de volgende motie in te dienen:

Motie AZC kleinschalig, overleg COA

De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 26 januari 2016

Overwegende dat:
* De meerderheid van de raad de lokatie Merwedeweg heeft aangewezen als mogelijke plek voor een AZC,
* In de berichtgeving in De Telegraaf van 15 januari het COA duidelijk stelde dat ze in kleinschalige AZC/Opvang geïnteresseerd zijn,
* Er voor kleinschalige opvang “maximaal 75 personen” wel draagvlak bestaat in de buurt van de Merwedeweg.

Draagt het college op om:
In de overleggen met het COA enkel en alleen te spreken over, en te gaan voor, een kleinschalige opvang van asielzoekers op de lokatie Merwedeweg.

En gaat over tot de orde van de dag.

Tot zover de motie.

De volgende vraag kan zijn, waarom de wethouder dit COA standpunt niet kon bevestigen op vragen van de gemeenteraad.
De wethouder is vanuit zijn functie namelijk contacthouder met COA.

Maar dat, dat is weer een heel ander verhaal.

image1