Praktisch verkeersexamen, wie is er niet groot mee geworden

verkeersexamenHet verkeers examen, wie is er niet groot mee geworden?

Voor scholen wordt dit ‘boven schools’ georganiseerd. Lokaal Liberaal is ter ore gekomen dat de organisatie is gestopt en er geen opvolging is.

Voor ons is het niet uitvoeren van de examens een no-go.

Daarom hebben we het college d.m.v. schriftelijke vragen op de hoogte gesteld. Hierin roepen we het college op om betrokkenheid te tonen en de organisatie voor de komende jaren te borgen.

VARNWS

Schriftelijke-vragen-praktischverkeersexamen

Lokaal Liberaal ongerust over traject OVVO

Logo_OVVODrie maanden geleden heeft het bestuur van OVVO een rondje langs de politieke velden gemaakt.

Hierin informeerden zij ons over de situatie omtrent de sporthal.

Samen met de gemeente werkt OVVO al meer dan een jaar aan een oplossing voor de toekomstige exploitatie van de sporthal. De gesprekken gaan nu over het overnemen van de sporthal door de gemeente, met OVVO als hoofdhuurder. Hiervoor heeft OVVO inmiddels haar visie bij de gemeente neergelegd.

Uiteindelijk zal de datum van 30-06-2016 gehaald moeten worden als overdrachtsmoment. Lokaal Liberaal begint zich nu ernstig zorgen te maken over het tempo dat de wethouder aanhoudt.

Hierover hebben we nu vragen gesteld aan het college, om meer duidelijkheid voor de raad, en belangrijker: meer duidelijkheid naar OVVO te krijgen.

Deze vragen gaan over de huidige stand van zaken en voortgangsrapportages. Maar de belangrijkste vraag is of de wethouder kan garanderen dat er een oplossing voor OVVO komt.

Een oplossing, zodat er op 30-06-2016 een overdracht kan plaatsvinden, en dat OVVO verder kan bouwen aan de toekomst.

vragen-traject-OVVO

Opnieuw schriftelijke vragen problemen afvalinzameling plastic

Lokaal Liberaal heeft opnieuw moeten constateren dat een probleem wat drie jaar geleden ook al speelde, nog niet lijkt opgelost.

De afvalcontainers in de diverse kernen van Stichtse Vecht blijken niet voldoende capaciteit te hebben, of te weinig geleegd te worden om de hoeveelheid plastic aan te kunnen.
Daarnaast is het bij slecht weer en veel wind, snel bekeken met die lichtgewicht zakken die her en der door de lucht vliegen en kapot barsten. Met als gevolg, de hele straat onder het plastic afval.

De vele foto’s van overvolle afvalbakken en de enorme troep in ruime straal rondom de inzamelingsbakken zijn daar de stille getuigen van.

IMG_0730

 

 

 

 

 

 

 

Zonder onze vragen te herhalen die wij in een eerder stadium al gesteld hebben, hebben wij het college nu slechts één vraag gesteld:

” Wat is nou precies het probleem met de plastic inzameling? En waarom bent u niet in staat geweest , om dit in de afgelopen drie jaar op te lossen? ”

Het was en is nog steeds elke keer weer een zooitje in de wijken.
Deze week betrof het onder andere de wijken:
Reigerskamp, Zwanenkamp, Zandweg Oostwaard en Harmonieplein.

Wij verwachten een spoedige reactie van het college.

IMG_0731

Vraagtekens bij  www.jongaandevecht.nl

jongaandevechtNadat we al eerder vragen hebben gesteld over de website jongaandevecht, heben we netjes gewacht tot de gemeente haar proces heeft afgemaakt. Nu hebben we technische vragen gesteld over cijfertjes en beleidsvragen over evaluatie en tussentijdse rapporten.

De gemeente heeft als ondersteuning van het jeugdbeleid een landelijk format ingekocht om de lokale jeugd te bereiken. Uit de cijfers blijkt dat de jeugd niet bereikt wordt via deze website. De totale kosten zijn ruim 33.000 euro. Er is niet alleen 16.000 euro aan de website uitgegeven, ook nog eens ruim 14.000 aan begeleiding van een redactie. De uren en kosten van de ambtelijke bijdrage is nog niet inbegrepen.

Gezien het aantal bezoekers, de geplaatste lokale artikelen en informatie en het besteedde geld, vindt Lokaal Liberaal dat deze website geen aanvulling is voor het huidige gemeentelijke jeugdbeleid. We zijn benieuwd naar de evaluatie en conclusies van de gemeente over deze jongerenpagina. Dat de tussentijdse evaluatie niet direct opgestuurd is geeft ons al reden tot zorg.

Op deze wijze geeft dit project geen ondersteuning aan het jeugdbeleid, wij hopen dat de gemeente dit ook durft in te zien.

Om het huidige beleid te versterken zal de gemeente opzoek moeten naar alternatieven. We denken zeker dat er kanalen zijn binnen onze gemeente waar communicatie, (jeugd)beleid en begeleiding kan samenkomen. Denk hierbij aan samenwerking tussen bijvoorbeeld scholen, RTV Stichtsevecht, gemeente en jeugdwerkers. Hier kan een enorme synergie bereikt worden.

Voor de liefhebber zijn de vragen en de beantwoording toegevoegd.
Technische vragen Lokaal Liberaal
Beantwoording Technische vragen Lokaal Liberaal.