Zomerstage met BOA’s leidt tot vragen

buitenhoes-kogel-steekwerend-vest-reflectie-geelIn het kader van zomerstage heeft Lokaal Liberaal twee diensten van onze BOA’s mogen meemaken.

Tijdens de diensten kregen we een goed beeld van hun activiteiten van de avond- en nachtdienst.

Het zwaartepunt van de activiteiten ligt op handhaving van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) , DHW (Drank en Horecawetgeving) en illegale dumpingen. Verder werd er goed gelet op verdachte situaties, parkeerders op/naast parkeerterreinen en rijden ze routes langs hun bekende hotspots. Hierbij staan ze in nauw contact met de andere hulpdiensten. De dienst zelf liep uiteindelijk dwars door de gehele gemeente heen. Een leerzame avond met respect voor BOA’s, die deze taken binnen onze gemeente uitvoeren.

Na de stage hebben we binnen de fractie onze ervaringen besproken. Hieruit bleek dat we gezamenlijk zaken hadden opgemerkt en dan vooral de zaken die gaan over het samenwerken met derden en over hulpmiddelen bij het uitvoeren van hun taak. In onze ogen kan het dit effectiever en efficiënter. Daarom hebben we een aantal schriftelijke vragen gesteld.

Deze vragen gaan over: communicatie, informatie verwerking en effectiviteit handhaving.

vragen-boa-20160919

 

Praktisch verkeersexamen, wie is er niet groot mee geworden

verkeersexamenHet verkeers examen, wie is er niet groot mee geworden?

Voor scholen wordt dit ‘boven schools’ georganiseerd. Lokaal Liberaal is ter ore gekomen dat de organisatie is gestopt en er geen opvolging is.

Voor ons is het niet uitvoeren van de examens een no-go.

Daarom hebben we het college d.m.v. schriftelijke vragen op de hoogte gesteld. Hierin roepen we het college op om betrokkenheid te tonen en de organisatie voor de komende jaren te borgen.

VARNWS

Schriftelijke-vragen-praktischverkeersexamen

Ongewijzigde huishoudelijke hulp aan hoogbejaarden?

De fractie van Lokaal Liberaal heeft spoedvragen aan het college gesteld naar aanleiding van een noodkreet van een inwoonster. Zij maakt zich zorgen over de huishoudelijke hulp die haar moeder ontvangt.

Ze krijgt nu veel minder uren dan voorheen, zo blijkt uit aan ons ter hand gestelde communicatie tussen de inwoonster en de verantwoordelijk wethouder, mevrouw Koops.

Er is specifiek voor clienten die ouder dan 85 afgesproken dat zij worden ontzien wanneer er bezuinigd moet worden. Dit om deze mensen niet meer met grote veranderingen te confronteren.

Regels
In de afgesproken regels staat duidelijk het uitzonderingsgeval.
Bij de groepen cliënten waar we een uitzondering voor maken staat:
“Cliënten op zeer hoge leeftijd (85+). Deze cliënten willen we zo min mogelijk belasten met veranderingen.”

We kunnen niet anders concluderen dan dat de 89-jarige mevrouw recht heeft  op huishoudelijke hulp “oude stijl” (dwz geldend zoals in 2015) en dat de overgang naar HH-nieuwe stijl dus expliciet NIET van toepassing is.

Schriftelijke vragen
Lokaal Liberaal heeft de onderstaande schriftelijke vragen aan het college gesteld:

1. Bent u het met ons eens dat mevrouw inderdaad recht blijft houden op HH-oude stijl?
2. Zo nee, waarom niet?
3. Zo ja, kunt u ons toezeggen dat u nog deze week (te weten uiterlijk vrijdag 8 april 2016) de situatie zoals die voor mevrouw  gold in ere herstelt, en Tzorg een opdracht verstrekt die in lijn is met de hulp die voor mevrouw in 2015 te doen gebruikelijk was?

Voorts volgen er enkele algemenere vragen:
4. Hoeveel omzettingen HH hebben er in 2016 reeds plaatsgevonden voor clienten die ouder zijn dan 85?
5. Bent u het met ons eens dat eventuele omzettingen zoals bedoeld onder vraag 4, strijdig zijn met het door u zelf opgestelde beleid?
6. Welke acties onderneemt u om de omzettingen HH terug te draaien voor de doelgroep onder vraag 4?

Wij vernemen graag uw antwoorden per omgaande, maar verwachten in ieder geval dat u de inwoonster maandag 4 april nog belt en haar conform bovenstaande de toezegging doet dat haar moeder de hulp terug krijgt die ze had. Onze fractie verwacht in ieder geval maandag een antwoord van de portefeuillehouder te aanzien van vraag 1, 2 en 3.

Link naar artikel RTVStichtseVecht

Spoedvragen hondenbeleid

Middels sociale media heeft Lokaal Liberaal vernomen dat er vanaf maandag 4 april een direct boete beleid is tav loslopende honden en het niet opruimen van hondenpoep.

Wettelijk is het altijd toegestaan om een overtreding te beboeten, maar de wethouder had een andere aanvliegroute. Als er beleid wordt veranderd, dient dit eerst gecommuniceert te worden.

Wij hebben vanmiddag ook direct schriftelijke spoedvragen ingediend om snel duidelijkheid te krijgen.

vragenhondenpoepbeleid2

Schriftelijke vervolgvragen plasticinzameling

 

Lokaal Liberaal werd deze week opnieuw geconfronteerd met de problematiek rondom het inzamelen van plastic.
16 februari stelde wij al schriftelijke vragen, en de beantwoording daarvan beloofde een aantal verbeteringen. Echter blijken die verbeteringen tot nu toe nog niet echt resultaat te hebben zo blijkt uit de foto’s die bij ons zijn binnengekomen.

Reden voor ons om opnieuw vervolgvragen te stellen, en te vragen of de ophaalfrequentie bij deze “hotspots” te verhogen, maar ook de communicatie richting de bewoners te verbeteren en op deze manier kenbaar te maken dat er kleinere zakken beschikbaar die beter in deze containers passen.
Tot slot vragen wij of dit probleem voor de zomer kan worden opgelost zodat de inwoner kan genieten van een schone leefomgeving.

Wij hopen uiteraard op een positieve reactie!