Brandbrief openbaar groen

Lokaal Liberaal ziet met lede ogen de staat van onze groenvoorziening aan. Hieronder staat de brandbrief die we naar het college van Stichtse Vecht hebben verstuurd.

Zie ook VARnws:
Groenonderhoud Stichtse Vecht blijft groot probleem


Brandbrief openbaar groen
                                             Stichtse Vecht       5 augustus 2017

Geacht college,

Sinds er een nieuwe aannemer is die het openbaar groen in onze gemeente beheert  gaat er een golf van kritiek over dit beheer door onze gemeente. Bewoners hebben niet alleen kritiek, maar zijn ook oprecht boos op de gemeente over de gebrekkige staat van onderhoud van het openbare groen. Lokaal Liberaal vindt het essentieel dat het geld van inwoners goed wordt besteed en dat daar een goede controle op is.

Enige tijd geleden erkende het college ook dat er zaken niet goed gingen en vroegen de inwoners om twee weken geduld te betrachten omdat dan de achterstand wel ingelopen zou zijn. De grote hoeveelheid mailtjes en telefoontjes die alleen al bij onze fractie nog steeds binnenkomen van inwoners over dit onderwerp doet anders vermoeden en geeft aan dat het probleem in de ogen van de inwoners nog verre van opgelost zijn.

De fractie van Lokaal Liberaal vindt het schokkend dat het op deze manier misgaat met het beheer in onze gemeente en overweegt serieus om de raad terug van reces terugroepen om hierover een interpellatiedebat te voeren. Voor dat we eventueel overgaan tot dit ingrijpende instrument kunnen we wellicht via een aantal vragen en eventuele toezeggingen uwerzijds dit voorkomen.

Is naar uw mening de opgelopen achterstand in het dagelijks beheer nu wel of niet ingelopen?

Zo nee, wat is dan uw alternatieve plan om dit wel te laten gebeuren en ook graag het tijdspad hierin aangeven?

Kunt u ons door middel van steekproeven op 8 random gekozen locaties laten zien hoe in uw opzicht het gesteld is met de actuele staat van het beheer openbaar groen? Kunt u dit binnen 10 werkdagen na uw eerstkomende collegevergadering ons doen toekomen tezamen met de antwoorden op de andere vragen gesteld in deze brief?

Met vriendelijke groet,

De fractie van Lokaal Liberaal

Lokaal Liberaal stelt schriftelijke vragen naar aanleiding van NRC jubel artikel over opvang statushouders in Breukelen

 

Op vier oktober verscheen er in het NRC een artikel met de titel “Mostafa vluchtte uit Syrië en wordt nu waterdicht begeleid”
Het artikel zorgde op social media voor de nodige reacties.
De jubelstemming van het NRC is door direct omwonenden en betrokkenen heel anders ervaren. En daar Lokaal Liberaal niet bekend is met de situatie en deze twee kanten van het verhaal zo mijlen ver uit elkaar liggen, was dit reden genoeg tot het stellen van schriftelijke vragen om de waarheid helder te krijgen.

13-nrc-artikel

Klik op onderstaande foto om het volledige artikel uit het NRC te lezen

screen-shot-2016-10-12-at-12-39-10

 

Parkeerbesluit Langegracht en Zandweg

parkerenvergunningshoudersHet college heeft een verkeersbesluit genomen over het instellen van parkeervergunningen.
Dit gaat voor de Langegracht en een gedeelte van de Zandweg gelden.
Bewoners mogen één geregistreerde auto op de gracht parkeren.
Voor anderen is het hier verboden te parkeren.

Wat zijn de gevolgen voor de buurt en de bewoners zelf?
De straten om dit gebied heen zullen die vollopen met de extra’s auto’s van de grachtbewoners?
Kort parkeren om even snel bij een lokale ondernemers langs te gaan, waar is dat nog mogelijk in het gebied?

We hebben de volgende vragen aan het college gesteld, deze zijn onder het bericht uit de VAR te lezen.

ophef-betaald-parkeren-var

vragen-vergunninghoudersparkeren-langegracht-zandweg

Schriftelijke vragen overlast wijkpark Maarssenbroek

Lokaal Liberaal schreef onlangs naar aanleiding van diverse berichten op social media schriftelijke vragen rondom de rommel en overlast van hangjongeren in het Wijkpark in Maarssenbroek.
In een reactie naar bewoners liet de gemeente weten dat het beheer van het wijkpark de verantwoordelijkheid van de wijkcommissies zouden zijn.
Reden genoeg om schriftelijk vragen te stellen.

Afgelopen week ontvingen wij hierop de antwoorden. 
Wij gaan er vanuit dat het onderhoud, de rommel en de overlast van hangjongeren inderdaad zal worden aangepakt. 

Lokaal Liberaal verzoekt een ieder die gebruik maakt van het wijkpark of er om heen woonachtig is, ons op de hoogte te houden van de voortgang hiervan, zodat wij opnieuw aan de bel kunnen trekken als dit nodig is, of juist dat de zaken worden opgelost en de overlast echt afneemt.

Hieronder de beantwoording van de vragen:

 

screen-shot-2016-10-09-at-15-49-58

 

 

screen-shot-2016-10-09-at-15-50-10

 

 

 

Betalingstermijn aan onze ondernemers

Er bereiken ons signalen dat de gemeente zich bij onze ondernemers niet altijd aan de wettelijke betalingstermijn houdt.

Lokaal Liberaal is van mening dat we onze ondernemers niet lang op hun geld moeten laten wachten en dat de gemeente zelfs ruim binnen de wettelijke termijn zou moeten betalen.

Om te toetsen of dat ook gebeurt, hebben we de volgende vragen gesteld:

betalingstermijnen-vragen