Brandbrief openbaar groen

Lokaal Liberaal ziet met lede ogen de staat van onze groenvoorziening aan. Hieronder staat de brandbrief die we naar het college van Stichtse Vecht hebben verstuurd.

Zie ook VARnws:
Groenonderhoud Stichtse Vecht blijft groot probleem


Brandbrief openbaar groen
                                             Stichtse Vecht       5 augustus 2017

Geacht college,

Sinds er een nieuwe aannemer is die het openbaar groen in onze gemeente beheert  gaat er een golf van kritiek over dit beheer door onze gemeente. Bewoners hebben niet alleen kritiek, maar zijn ook oprecht boos op de gemeente over de gebrekkige staat van onderhoud van het openbare groen. Lokaal Liberaal vindt het essentieel dat het geld van inwoners goed wordt besteed en dat daar een goede controle op is.

Enige tijd geleden erkende het college ook dat er zaken niet goed gingen en vroegen de inwoners om twee weken geduld te betrachten omdat dan de achterstand wel ingelopen zou zijn. De grote hoeveelheid mailtjes en telefoontjes die alleen al bij onze fractie nog steeds binnenkomen van inwoners over dit onderwerp doet anders vermoeden en geeft aan dat het probleem in de ogen van de inwoners nog verre van opgelost zijn.

De fractie van Lokaal Liberaal vindt het schokkend dat het op deze manier misgaat met het beheer in onze gemeente en overweegt serieus om de raad terug van reces terugroepen om hierover een interpellatiedebat te voeren. Voor dat we eventueel overgaan tot dit ingrijpende instrument kunnen we wellicht via een aantal vragen en eventuele toezeggingen uwerzijds dit voorkomen.

Is naar uw mening de opgelopen achterstand in het dagelijks beheer nu wel of niet ingelopen?

Zo nee, wat is dan uw alternatieve plan om dit wel te laten gebeuren en ook graag het tijdspad hierin aangeven?

Kunt u ons door middel van steekproeven op 8 random gekozen locaties laten zien hoe in uw opzicht het gesteld is met de actuele staat van het beheer openbaar groen? Kunt u dit binnen 10 werkdagen na uw eerstkomende collegevergadering ons doen toekomen tezamen met de antwoorden op de andere vragen gesteld in deze brief?

Met vriendelijke groet,

De fractie van Lokaal Liberaal

Triest nieuws van onze burgemeester

De fractie van Lokaal Liberaal is diep geschokt en bedroefd door het bericht dat onze burgemeester Marc Witteman ernstig ziek is. De persoonlijke boodschap die hij hier vandaag over heeft verspreid leest u hieronder.

Wij denken in deze zware periode aan hem en aan allen die hem lief zijn.
We bewonderen zijn wil om zo lang dit nog voor hem kan, onze burgemeester te willen zijn en zullen hem als fractie daar in steunen.

Fractie Lokaal Liberaal

Continue reading

IK BEN HET ZAT!

“Ik ben het zat!”, gilde de fractievoorzitster van D66 naar aanleiding van de moties die Lokaal Liberaal indiende over statushouders tijdens haar bijdrage in de gemeenteraad.
“Deze moties zijn symboolpolitiek.”

Waar gingen die moties nu precies over? De gemeente stopt meerdere jonge statushouders bij elkaar in een eengezinswoning en dat creëert overlast voor de omwonenden.
Overigens, stop 3 jonge mannen van autochtone afkomst bij elkaar in eengezinswoning dan geeft dat ook problemen. Eengezinswoningen zijn daar niet voor!
De andere motie ging over het feit dat de gehele gemeenteraad verdringing op de woningmarkt wil voorkomen, maar nog steeds urgentie verleent aan statushouders.
Lokaal Liberaal wil die urgentie afschaffen en zo inwoners gelijke, en dus meer, kansen geven op woningen. Maar blijkbaar staan migranten en statushouders bij de politiek op een hoger platform dan de eigen inwoners en oh wee, oh wee, als je probeert hieraan te tornen.

Weet u wie pas het recht hebben om te zeggen: “Ik ben het zat!” ?

Continue reading

Motie van wantrouwen wethouder van der Horst

Tijdens de raadsvergadering van 8 november was het zover, de tweede motie van wantrouwen tegen wethouder van der Horst werd ingediend. Met nu als verschil dat 6 van de 11 partijen vertegenwoordigd in de raad de motie ondertekende.

Na vele missers in zijn portefeuilles was het voor Lokaal Liberaal onverkwikkelijk dat de wethouder een groepje bewoners heeft geschoffeerd en niet eens zijn excuses ervoor heeft aangeboden. Hij betichte de inwoners tijdens een commissie vergadering van leugens, smaad en laster. Hij zou een advocaat in de arm nemen en hun voor de rechter slepen. Later zou blijken dat de wethouder wel degelijk de dingen zo had gezegd maar ze niet zo bedoeld had echter een excuus of berichtje dat de inwoners niet gedaagd zouden worden bleef uit. Zulks gedrag is absoluut onwenselijk en schaadt imago openbaar bestuur.

Tijden het raadsdebat verdedigden de CU/SGP en GroenLinks de wethouder alsof het hun kindje was dat kwaad aangedaan werd . De twee grootste coalitie partijen hielden vreemd genoeg hun mond en stemden overigens wel tegen de motie. De wethouder keek het gelaten aan en zei alleen dat hij af zou wachten wat de stemming was. De stemming was : 18 tegen en 15 voor dus de motie werd verworpen.

De volgende ochtend om 9 uur kwam er een brief van de wethouder dat hij alsnog opstapte en 5 minuten later maakte Streekbelangen al zijn opvolger bekend. Ineens begrijp je dan het stilzwijgen van VVD en D66, dit was al van te voren zo afgesproken. Zouden CU/SGP en GL hier van geweten hebben of zijn ze gewoonweg naïef het debat ingegaan? Een ding staat vast: een van de 10 geboden is wel keihard overtreden door deze partijen die claimden dat van der Horst zijn werk wel goed deed.

Het blijft wat ons betreft jammer en een gemiste kans dat de coalitie niet op voorhand deze wethouders wissel heeft gedaan, immers een motie van wantrouwen debat is voor geen van de partijen een leuk debat. Het schaadt de sfeer en onderlinge verhoudingen. Maar helaas was het debat in dit geval toch nodig en achteraf ook succesvol. Wat ons betreft is de gemeente gebaat bij een andere wethouder op de betreffende portefeuilles, slechter kan het toch onmogelijk worden?

Wij wensen Warner van Vossen veel succes en wijsheid voor de komende 1.5 jaar als wethouder.