Lokaal Liberaal beproeft 100-100-100 op besparing en uitvoerbaarheid.

Persbericht 16-02-2017
Lokaal Liberaal levert eerste raadslid dat meedoet aan 100-100-100

Op 15 februari heeft Bas Verwaaijen namens Lokaal Liberaal zich, als eerste raadslid van de gemeente Stichtse Vecht, aangemeld voor de actie 100-100-100.

Met de actie 100-100-100 gaan 100 huishoudens in de gemeente Stichtse Vecht gedurende 100 dagen 100% afval scheiden. Het doel van de actie is aantonen dat betere afvalscheiding leidt tot minder restafval en (dus) lagere kosten. Continue reading

Plan Harmonie Maarssen

Het college heeft een stedenbouwkundig plan opgeleverd voor het Harmonieplein en omliggende ruimte.
De fractie van Lokaal Liberaal en haar achterban worstelt nog steeds met dit stedenbouwkundig plan.
Het plan heeft dan wel de naam ‘Harmonieplein’ maar het lijkt meer te gaan over het neerzetten van een woonwijk.
De wensen uit het DorpsOntwikelingsPlan waren juist: het ontwikkelen en verlevendigen van het plein zelf. Continue reading

Een tweede Vechtbrug bij Breukelen, Ja of Nee?

De fractie van Lokaal Liberaal heeft de komende periode het vraagstuk op de agenda staan:, een tweede Vechtbrug bij Breukelen, ja of nee?
Op dinsdag 22 november heeft de eerste commissievergadering plaats gevonden waar 21 insprekers hun zegje hebben gedaan.
Wij willen echter graag van u horen, hoe u denkt over een tweede vechtbrug, zodat wij uw input mee kunnen nemen in het vervolg van deze vergadering op 6 december a.s. in Boom & Bosch in Breukelen.

 

schermafbeelding-2016-11-28-om-16-30-32

 

 

 

 

 

 

 

 

Graag wil de fractie van Lokaal Liberaal u de volgende vragen voorleggen:

Hoe staat u tegen over de eventuele bouw van een 2de Vechtbrug?
Bent u voor de bouw van een 2de Vechtbrug? 
Zo ja, Welke locatie heeft hierbij uw voorkeur en waarom? 
Zo nee, waarom niet? Kunt u dit nader onderbouwen?
Wat zouden wij als Lokaal Liberaal van dit vraagstuk moeten vinden
.

Wij zien uw reactie heel graag tegemoet op dit e-mailadres info@lokaalliberaal.nl

Wij danken u bijvoorbaat voor uw input en hopen daarmee een breedgedragen standpunt te kunnen uitdragen tijdens de komende commissie vergadering op 6 december.

Mocht u alle stukken willen lezen behorende bij dit vraagstuk dan kan dat hier.

Met vriendelijke groet,

Fractie Lokaal Liberaal

 

 

 

 

 

Totaalplan Daalsehoek tot Pionier.

 

In een informatieve daalsehoek1commissie waarin de visie van de gemeente over het ontwikkeling van Daalsehoek werd gepresenteerd, was niet alleen de wethouder ruimtelijke ordening aanwezig, maar ook de wethouder van onderwijs.

Al snel bleek waarom: Niet alleen komt er woningbouw, de Pionier wordt i.p.v. uitgebreid nu geheel verplaatst naar de hoek Thorbecke/Plesmanlaan. Voor de bewoners is betekend dit dat er om de bestaande huizen heen er een compleet nieuwe inrichting van hun wijkje komt. De woningbouw richt zich op gezins- en twee-onder-een-kap-woningen, aangevuld met appartementen die onder sociale woningbouw vallen.

De beide wethouders deden hun presentatie voor de raads- en commissie leden voor een volle publieke tribune. De buurtbewoners van de Daalse Hoek waren massaal gekomen voor deze openbare commissie.

Voor bewoners is er een informatie avond op 31 oktober.
De Pionier was klaarblijkelijk al maanden aangehaakt in het proces.
Waar de plannen voor inwoners als een verrassing kwamen, ging er bij de Pionier al direct na de commissie een nieuwsbrief uit.

De planning van het college is, dat het in januari aan de raad wordt voorgelegd.

Hieronder staat de nieuwsbrief Pionier met een vooraf opgesteld wijkbericht van onze gemeente als bijlage.
Helemaal onderaan staat de volledige presentatie ter beschikking, deze bestaat uit 17 slides.

20161011-informatie-bouw-de-pionier-kind-co
wijkbericht-ontwikkeling-daalsehoek
stedenbouwkundig_scenario_daalsehoek

 

Werkbezoek RO projecten in Stichtse Vecht

Zaterdagochtend 9:15 verzamelde de Wethouder Ruimtelijke ordening, raadsleden, commissieleden en diverse mensen uit de ambtelijke organisatie zich op Goudenstein voor een werkbezoek langs diverse projecten in Stichtse Vecht.
Lokaal Liberaal was uiteraard ook aanwezig om deze locaties eens persoonlijk te bekijken.

Een greep uit een aantal bezochte locaties.

Als eerste bezocht de groep het CSV terrein in Vreeland.
Afgelopen raadsvergadering is dit bestemmingsplan door de raad goedgekeurd.
12 sociale koopwoningen zullen op dit terrein gebouwd gaan worden.
De projectontwikkelaar gaf op locatie uitleg over de woningen, de verkeersontsluiting en de parkeermogelijkheden.

csv-terrein

Na dit bezoek werd de weg vervolgd richting Loenen.
Daar werden bekeken de nieuwe randweg, werd er gesproken over een alternatieve locatie voor de benzinepomp die dankzij de aanleg van de randweg nu niet blij is omdat hij veel minder klanten heeft dankzij de ligging van het pompstation.

Bezoek aan Landgoed Villa Vijverhof.
Dit landgoed is reeds zes jaar onbewoond. De fabriek die op deze locatie zat is enkele jaren vertrokken en de villa is ernstig aan het vervallen.
De kopers van dit gebied willen op het landgoed een hotel met restaurant en een woning gaan bouwen.
Het koetshuis op het terrein zal behouden blijven daar deze in enorm goede staat is. Het fabrieksgedeelte zal worden gesloopt waardoor het minder fraaie aanzicht enorm zal opknappen.  Het enorm mooie landgoed zal een opknapbeurt krijgen en weer een mooi aanzicht worden voor Stichtse Vecht.
Dit project staat nog in de kinderschoenen. De bewoners en de omgeving zullen nog nader worden ingelicht en er zal op korte termijn een inloopavond zijn waarbij de omgeving met de projectontwikkelaar van gedachte kan gaan wisselen.
wp_20161001_10_42_31_rich

Het werkbezoek vervolgde zijn weg richting het leegstaande gebouw van de scholen De Danne en de Vijverhof aan het domineeslaantje in Breukelen.

Dit gebouw zal worden gesloopt en het gebied zal worden her ontwikkeld naar woningen.
Er is op dit moment nog geen projectontwikkelaar aangenomen. Maar ook hier zal in het voortraject worden meegenomen dat de bouweisen 30% sociale huurwoningen zal moeten bevatten. Wil de projectontwikkelaar dit niet, vervalt zijn deelname aan de aanbesteding.

domineeslaantje-breukelenEr werd een bezoek gebracht aan Het Vierde Kwadrant in Kockengen.
Een groot stuk weiland zal bebouwd gaan worden met 69 woningen.
32% in de sociale sector, en 68 % vrije sector woningen.
De voortgang van dit project is al ver gevorderd. Er zijn inmiddels al flink wat belangstellenden voor deze woningen waarvan 90% bewoners uit Kockengen geïnteresseerd zijn in deze woningen en slechts 10% van buiten Kockengen gereageerd hebben. De planning voor deze ontwikkeling is dat in januari 2017 de raad instemt met het bestemmingsplan, en dat de bouw in november 2017 zal starten.

wp_20161001_11_29_24_rich

Er werd een bezoek gebracht aan het project woningbouwontwikkeling Stationsweg Noord.
Op het voormalige bedrijventerrein van Lambri en Intrama hebben de projectontwikkelaars een mooi plan klaarliggen voor de herontwikkeling van dit gebied naar 52 grondgebonden woningen.  De eigenaar van het gebied heeft de planning om eind oktober te starten met de sloop van de gebouwen en in het voorjaar van 2017 te starten met de bouw.

Het gebied nu steekt erg af bij de rest van het gebied. Een stuk industrie midden in een woonwijk. Terecht zijn de omwonenden blij dat het gebied een herontwikkeling zal ondergaan. Ze maken zich wel zorgen om de toename in verkeersdruk, maar met twee ontsluitingen op de wijk zal de toename uiteindelijk niet heel erg zijn. Buiten de overlast van bouwverkeer uiteraard.  Het ontwerp bestemmingsplan binnen enkele weken ter inzage liggen.
Tot slot zijn we gaan kijken op de locatie Het Kwadrant in Maarssen.
Het terrein ligt er al jaren verlaten bij. Het was de bedoeling ooit om er een kantorenlocatie van te maken, echter door de crisis is dit nooit van de grond gekomen. De ontwikkeling van een woonwijk met 120 woningen is nu het plan voor dit gebied. Het voorontwerp van het bestemmingsplan zal in oktober 2016 ter inzage liggen.

wp_20161001_12_59_15_rich

 

 

Lokaal Liberaal blijft met interesse deze projecten volgen.
Mocht u zelf nog iets kwijt willen aan ons over deze projecten, laat u ons dit dan vooral horen!