IK BEN HET ZAT!

“Ik ben het zat!”, gilde de fractievoorzitster van D66 naar aanleiding van de moties die Lokaal Liberaal indiende over statushouders tijdens haar bijdrage in de gemeenteraad.
“Deze moties zijn symboolpolitiek.”

Waar gingen die moties nu precies over? De gemeente stopt meerdere jonge statushouders bij elkaar in een eengezinswoning en dat creëert overlast voor de omwonenden.
Overigens, stop 3 jonge mannen van autochtone afkomst bij elkaar in eengezinswoning dan geeft dat ook problemen. Eengezinswoningen zijn daar niet voor!
De andere motie ging over het feit dat de gehele gemeenteraad verdringing op de woningmarkt wil voorkomen, maar nog steeds urgentie verleent aan statushouders.
Lokaal Liberaal wil die urgentie afschaffen en zo inwoners gelijke, en dus meer, kansen geven op woningen. Maar blijkbaar staan migranten en statushouders bij de politiek op een hoger platform dan de eigen inwoners en oh wee, oh wee, als je probeert hieraan te tornen.

Weet u wie pas het recht hebben om te zeggen: “Ik ben het zat!” ?

Continue reading

U 10 bijeenkomst circulaire Economie

Lokaal Liberaal was op woensdag 30 november aanwezig bij de U10 bijeenkomst over Circulaire economie. Circulaire economie is het best samen te vatten als: het door hergebruik van materialen verlengen of vernieuwen van de economische waarde van die materialen.

Doel van de avond was om de bestuurstafels te adviseren over de ontwikkeling van de circulaire economie in Utrecht

image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastheer Bas Verkerk – waarnemend burgemeester van De Bilt – hield de aanwezigen voor dat Utrecht wel zijn best moet doen om de koppositie als meest competitieve regio van Europa te behouden. De economie circulair maken kan daarbij helpen, want dat levert immers een forse banengroei en een groter regionaal product op, heeft TNO becijferd. Daarna kreeg Jan van Zanen – de regiovoorzitter – het woord. Hij wees op het belang van regionale agendasetting door de raden. Op een U10 beraad(t) als vanavond geven raadsleden aan de bestuurstafels aan wat zij belangrijk vinden voor de regio. Deze avond ging het dus over circulaire economie.

Het inhoudelijke deel van de avond begon met een film waarin werd uitgelegd dat binnenstedelijk bouwen ook circulair bouwen kan betekenen. Er moet meestal immers eerst worden gesloopt of liever gezegd gedemonteerd en de materialen die daarbij vrij komen kunnen weer opnieuw als bouwmateriaal worden gebruikt. De film laat een aantal geslaagde voorbeelden in Nederland zien.

Geïnteresseerd in het fimpje? Bekijk ‘m hier:

In een korte presentatie legde wethouder Lot van Hooijdonk (Utrecht) uit wat er zoal aan initiatieven in de regio zijn en welke kansen dit biedt voor de regio.

Bekijk de presentiatie hier:

Bottom line is dat Circulaire economie de regio Utrecht circa 280 miljoen euro kan opleveren, en zo’n 2200 banen kan scheppen.

Na de algemene presentatie werd er verder gesproken in themagroepen. Lokaal Liberaal sloot aan bij de themagroep over biomassa. Onze eerste keuze (van Afval naar grondstof) was helaas vol, maar ook bij biomassa hebben we een paar interessante zaken gehoord waar we een rol zien voor Nyenrode, samen met Utrecht Science Park en Wageningen Universiteit.

In het kort komt het er op neer dat je uit biomassa grondstoffen zoals eiwitten kunt winnen. Die kunnen bij medicijnontwikkeling op het Utrecht Science Park gebruikt worden of bij Wageningen universiteit in het kader van voedselontwikkeling. Nyenrode kan bijdragen door diverse onderzoeken te faciliteren, bijvoorbeeld naar economische haalbaarheid van zulke initiatieven.

Geïnteresseerd in de terugkoppeling van alle thematafels? Lees het hier:
Waar circulaire economie wellicht klinkt als een geitenwollensokkenthema is het de fractie van Lokaal Liberaal duidelijk geworden dat dit zeker niet het geval is. Mits we het als regio goed aanpakken, biedt de circulaire economie veel werkgelegenheid en kan het de economie van de regio en dus ook van Stichtse Vecht, verbeteren.

Wordt ongetwijfeld vervolgd!

 

Een tweede Vechtbrug bij Breukelen, Ja of Nee?

De fractie van Lokaal Liberaal heeft de komende periode het vraagstuk op de agenda staan:, een tweede Vechtbrug bij Breukelen, ja of nee?
Op dinsdag 22 november heeft de eerste commissievergadering plaats gevonden waar 21 insprekers hun zegje hebben gedaan.
Wij willen echter graag van u horen, hoe u denkt over een tweede vechtbrug, zodat wij uw input mee kunnen nemen in het vervolg van deze vergadering op 6 december a.s. in Boom & Bosch in Breukelen.

 

schermafbeelding-2016-11-28-om-16-30-32

 

 

 

 

 

 

 

 

Graag wil de fractie van Lokaal Liberaal u de volgende vragen voorleggen:

Hoe staat u tegen over de eventuele bouw van een 2de Vechtbrug?
Bent u voor de bouw van een 2de Vechtbrug? 
Zo ja, Welke locatie heeft hierbij uw voorkeur en waarom? 
Zo nee, waarom niet? Kunt u dit nader onderbouwen?
Wat zouden wij als Lokaal Liberaal van dit vraagstuk moeten vinden
.

Wij zien uw reactie heel graag tegemoet op dit e-mailadres info@lokaalliberaal.nl

Wij danken u bijvoorbaat voor uw input en hopen daarmee een breedgedragen standpunt te kunnen uitdragen tijdens de komende commissie vergadering op 6 december.

Mocht u alle stukken willen lezen behorende bij dit vraagstuk dan kan dat hier.

Met vriendelijke groet,

Fractie Lokaal Liberaal

 

 

 

 

 

Update besluit parkeervergunningen en verkeersmaatregelen Langegracht e.o.

gracht3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de belofte van het college om voorlopig niet verder te gaan met verkeersvergunningen en verkeersmaatregelen op de Langegracht e.a. ging het vanmorgen bijna mis.

Op de Zandweg tussen het terras van Le Brasseur en de Termeerbrug was de gemeente van plan om te beginnen met de aanleg van een verhoogde stoep om zodoende auto’s te weren op dat gebied te weren.
Bezorgde inwoners belde met Lokaal Liberaal en spraken hierover hun verbazing uit.
Na snel ter plaatse een kijkje te hebben genomen, direct wethouder en burgemeester gebeld met de mededeling dat dit echt niet kan. Na één week al je belofte verbreken!

Na enig tegensputteren besloot de wethouder de werkzaamheden stil te leggen en eerst met alle bewoners van dit gebied in overleg te gaan.
Dit overleg zal begin 2017 plaats vinden.
De gemeente heeft altijd belooft om besluiten in participatief overleg met de inwoners te nemen en dan moet je ook doen wat je belooft.

 

gracht1