Verkiezingsuitslag 2018

De voorlopige verkiezingsuitslag is bekend.
En wat voor een uitslag!

Dankzij het vertrouwen van de inwoners van Stichtse Vecht
is Lokaal Liberaal van vier naar zes zetels gegroeid.

We zijn hiermee wederom de grootste lokale partij en, op een
paar stemmen na, de tweede partij van Stichtse Vecht geworden!’

6 zetels, een resultaat waar we heel erg trots op zijn!

Dank, dank dank!


De volgende kandidaten van Lokaal Liberaal zijn direct verkozen:
Frank van Liempdt
Suzanne Kox
Ronald van Liempdt
Bas Verwaaijen
Onno Tijdgat
Rein Bonhof

Nogmaals dank voor al het vertrouwen.

En nu weer aan de slag!

Kandidatenlijst 2018

Stem Lokaal, Stem Lokaal Liberaal.

Trots presenteren wij u onze kandidatenlijst voor de verkiezingen van 2018.
50 inwoners die ieder hun kennis en expertise met ons willen delen.
Zodat wij uit elke kern in Stichtse Vecht weten wat daar leeft en speelt.
Lokaal Liberaal kan hiermee met goed onderbouwde kennis en kunde beoordelen hoe wij onderwerpen in de raad bespreekbaar moeten maken.

Dat is lokale politiek!  Met, voor en door inwoners!

Kandidaatnummer Naam
1 Frank van Liempdt
2 Suzanne Kox – Meijer
3 Ronald van Liempdt
4 Bas Verwaaijen
5 Onno Tijdgat
6 Rein Bonhof
7 Tessa Overdijkink
8 Frank Venus
9 Hans Doorn
10 Nicole Nuruwe
11 Olaf Morel
12 Lodewijk Wever
13 Wijnand Laros
14 Jos Schuurman
15 Jos van Die
16 Leo Lutz
17 Sensimilia van Ginkel
18 Dick van der Linden
19 René Kuster
20 Ties Broers
21 Sonja Ebing
22 Maurice Landzaat
23 Jan Jacobs
24 Harry Struiksma
25 Wesley Struiksma
26 Elly Pronk
27 Barteld Dalhuisen
28 Wim Keuker
29 Daniëlle Jannes
30 Loraine Nanlohij
31 Orlando Dolman
32 Liliana Padovano
33 John Antonacci
34 Annelies Valentijn
35 Julia Laros
36 Jos Heus
37 Rie-Anne Broekhuizen
38 Michael Landzaat
39 Richard  Diemer
40 John Dalhuisen
41 Gijs Roosegaarde Bisschop
42 Wout Geurens
43 Sandra Ammerlaan
44 Henk Broekhuizen
45 Petra van Ginkel
46 Alex Versteeg
47 Ria Corbeel – Lens
48 Erica Minten
49 Roelof Feijen
50 Jan van Liempdt

Aankondiging verkiezingsprogramma 2018-2022

Op 17 januari heeft de ledenvergadering van Lokaal Liberaal
ons verkiezingsprogramma bediscussieerd en geaccordeerd.

In VARnws van 18-01 staat aangekondigd dat het geheel
programma hier te vinden is.

Omdat er een paar aanpassingen zijn gemaakt, kunnen we nog
niet de definitieve versie hier neer zetten.

Er wordt nu hard gewerkt aan de laatste versie.
Binnenkort staat deze hier online.

Vuurwerk vrije zones

In de raad van dec 2017 wilde Lokaal Liberaal een motie indienen om te onderzoeken of het zinvol is om vuurwerkvrije zones uit te breiden. Voor de huidige zones (2 kinderboerderijen en dieren weide) was een positieve evaluatie van de jaarwisseling van 2017. Het viel Lokaal Liberaal op dat er geen moeite was gedaan om te kijken naar meer locaties. Voor een goede uitvoering van de motie was afgelopen jaarwisseling te vroeg, maar we wilden wel het proces inzetten naar de jaarwisseling van 2018.

Bij de afgelopen jaarwisseling heeft Lokaal Liberaal geconstateerd dat preventieve acties van de politie en duidelijke communicatie resulteert in verminderde overlast.
In de commissie Bestuur en Financiën van 17 januari is de motie besproken. Inmiddels waren de partijen HVV en VVD als mede-indiener aangeschoven. De wethouder heeft toegezegd dat hij gaat onderzoeken en in kaart brengen welke gebieden hierin meegenomen kunnen worden. Denk hierbij niet alleen aan de officiële hondenuitlaatgebieden, maar ook aan speeltuinen of sportvelden. Door de commissie werd de strekking van de motie voltallig ondersteund.

Geenszins wil Lokaal Liberaal afschaffing van consumenten vuurwerk.
We willen wel dat deze traditie zo prettig mogelijk verloopt.

De motie die komende raad wordt ingediend zal uitgebreid worden met de toezeggingen van de wethouder. Hiervoor hebben we de mogelijkheid omdat we tot de jaarwisseling van 2018 de tijd hebben.

Hieronder staat de besproken motie, de uitgebreidere komt met de raad van 30 januari.

Daalsehoek niet besluitrijp


Tijdens de commissie Fysiek Domein van 28 november stond het plan Daalsehoek op de agenda.

Niet besluitrijp
De fractie van Lokaal Liberaal was voornemens het voorstel van de agenda te halen, om reden dat het nog niet besluitrijp is voor de raad. Omdat er veel inwoners waren die wilden inspreken, hebben we dit voorstel niet ingediend. Hierdoor konden de omwonenden inspreken en had de commissie de kans om van gedachte te wisselen over het plan.

Omwonenden
De insprekers (veelal klankbordgroep leden) waren het in hoofdlijnen met elkaar eens: het lijkt erop dat de school koste wat het kost ingepland moet worden op het terrein van Daalsehoek, ook al is het terrein te klein, het geluid te hard en de bebouwing te massaal. Ook de voorgenomen ‘geluidswal’ kon geen goed doen.

Nieuwe informatie
Na de insprekers mocht de wethouder het woord nemen van de commissie. Er waren alternatieven voor het geluidsscherm. Hiervan gaf de wethouder een soort presentatie aan de commissie. Deze nieuwe informatie wees al direct op het feit dat het totale plan nog lang niet besluitrijp is.

Behandeling
CDA en Lokaal Liberaal stelden voor om de resterende tijd van de commissie te gebruiken om per fractie aan te geven wat ze vinden van dit plan, zodat de wethouder met de inwoners hiermee kan verder gaan. Omdat de PvdA een tussenoptie deed om direct met de beraadslaging te stoppen, werd juist dát voorstel door andere fracties overgenomen. Na het stoppen van dit agendapunt vroegen ze zich wel af waarom we niet doorgingen met de behandeling…

Terug naar de tekentafel
Kan er een hoogwaardige school op de huidige schoolplek worden gebouwd? Kan de inrichting  minder als een klankkast? Kan geluidsdruk worden aangepakt zonder lapmiddelen?  Kan het bouwen beperkt blijven zodat het wel in de omgeving past? Helaas is het plan nu niet inhoudelijk behandeld, maar het is wel een kans om terug naar de tekentafel te gaan.

Lokaal Liberaal is benieuwd naar de komende klankbordsessies en zal daar wederom aanwezig zijn.